2015 metais, po rinkimų pasirašius koalicijos sutartį ir sėdus į vicemero kėdę, radau eilę darbų, kuriuos reikėjo kuo greičiau įgyvendinti.
Iki tol vis eskaluotos problemos dėl sunkiai vykstančių priėmimų į darželius, nepakankamo vietų skaičiaus juose, ne visus ŠMM reikalavimus atitinkanti mokyklų sistema, kuri stokojo vizijos vietinėje savivaldoje, reikalavo susitelkimo įgyvendinant permainas švietimo sektoriuje. Ne mažiau sprendimų reikėjo ir atnaujinant Vilniaus energetiką – ne iki galo skaidriai atrodančios finansinės peripetijos ir valdymo ydos stokojo moderniais standartais ir vakarietiška darbo etika grįsto veikimo.

Šiandien, po dviejų su puse metų, stovėdamas prieš Jus, galiu jaustis tvirtai. Darbai, kuriuos TS-LKD įsipareigojo vykdyti koalicijos sutartyje, buvo daromi sparčiai ir sėkmingai. Eilių darželiuose problema sumenko iki minimumo, o artimiausiu metu išvis sunyks. Taip pat, iki šiol tenka gauti padėkų už 100 eurų krepšelius, kurie daugelio tėvų gyvenimą padarė paprastesniu. Priėmimo į darželius ir registracijos į mokyklas elektroninės sistemos pirmą kartą veikė sklandžiai pagal planą. Mokyklose pradėta taikyti geros mokyklos koncepcija jau duoda rezultatų, kaip kurianti mažesnę nelygybę tarp skirtingų įstaigų. Reikia pasidžiaugti, kad ne silpnieji tempia gilyn stipriuosius, bet atradome ne vieną būdą, kaip pertvarkius personalą ir išsprendus kolektyvines bėdas, senus sopulius, jau dabar regime pajėgesnes ugdymo įstaigas.

Greta to, iš „Vilniaus energijos“ „Vilniaus šilumos tinklų“ ir Vilniaus savivaldybės žinion perėmėme sostinės šildymo ūkį – todėl šilumos kainos tampa mažiau grėsmingos, net ir nebekofinansuojant gyventojų sąskaitų iš permokų „Rubikonui“. Tiek šildymo, tiek ir vandens kainas lemiantys kaštai tapo optimizuotais, realistiškai atsižvelgiant į tai garantuojančių įstaigų ir vilniečių poreikius. Galime didžiuotis ir tuo, kad kiekviena daugiabučių bendrija turės galimybę savo nuožiūra išsirinkti savo pastatų administratorius. Taip dedame pamatus aukštesnės kokybės savivaldai, kur ne politinės institucijos ar verslo susitarimai, o gyventojai turi lemiamą balsą.

Tikiu, kad viešumo ir skaidrumo kartelė, kurią radau savo kuruojamose srityse, per du su puse metų buvo kilstelėta į viršų. Ir tai nėra kažkoks mano asmeninis nuopelnas. Noriu padėkoti visiems savivaldybės ir jos įstaigų darbuotojams, kurie padėjo savo ekspertize ir jėgomis pasiekti puikių rezultatų. Ačiū ir kolegoms politikams, su kuriais rastas konsensusas sykiais leisdavo sėkmingai priimti reikšmingus, o retsykiais – net netikėtai pasisekusius sprendimus, kuriuos siūlydavome, bet nebuvome tikri dėl to, ar jų priėmimui esame užsitikrinę daugumą.

Visgi, idėja ir idėjos įgyvendinimas yra du skirtingi dalykai. Žvelgdamas į Vilnių matau, kad ne viskas, kas buvo užsibrėžta koalicijos sutartyje, šiandien yra matoma mūsų mieste. Bet nei aš, nei TS-LKD frakcija Vilniaus savivaldybės taryboje neišsižadame savo priesaikos vilniečiams – niekada nesiekėme ir nesieksime būti griovėjais. Nepamiršime pažado išpildyti koalicijos sutartyje įrašytus lūkesčius mūsų prioritetinėse srityse – švietime, energetikoje ir kultūroje, pažado priiminėti tik finansiškai pagrįstus, daugumai naudingus ir skaidrius sprendimus. Net ir dirbdami opozicijoje galime nuveikti daug – palaikysime protingus sprendimus, stengsimės tartis ir sutarti, kaip spręsti klausimus vardan Vilniaus.