Jau 29-ąjį kartą vyko tradicinis bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtas pagerbti Sausio 13-osios įvykių aukoms. Bėgime dalyvavo beveik 9 tūkst. asmenų – daugiausiai nuo pat 1992-ųjų. Prisiminėme ir paminėjome žmones, žuvusius 1991-ųjų sausio 13-osios naktį ir mirusius nuo sužalojimų, patirtų sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Po bėgimo man teko gerbė įteikti apdovanojimą gausiausiai komandai.

Jei kas klaustų, kas yra Lietuva? Šiandien galiu tvirtai atsakyti – Lietuva yra laisvė ir be galo ją mylintys žmonės!