Po atkaklių derybų dėl Vilniaus šilumos ūkio perėmimo sąlygų, pasibaigus 15 metų trukusiai nuomos sutarčiai su „Vilniaus energija“, ir po pirmųjų svarbių perėmimo darbų, jau galime matyti, kad naujos vadovų komandos pastangomis šio ūkio veikla perimta ir vykdoma sklandžiai. Tačiau artimiausiais metais dar laukia labai daug svarbių darbų, kuriuos būtina įgyvendinti, norint, kad šilumos ūkis veiktų efektyviai.

Kas jau nuveikta? Per rekordiškai trumpą laiką buvo įdiegtos svarbiausios IT sistemos, būtinos įmonės apskaitai ir klientų aptarnavimui. Sudarytas investicijų planas ir pradėti šilumos trasų remonto darbai, užtikrintas finansavimas jų vykdymui. Vien per šiuos metus suplanuota rekonstruoti dalį šilumos trasų atkarpų Vilniaus mieste ir modernizuoti kai kurias termofikacines ir rajonines katilines. Taip pat organizuojami nauji pirkimų konkursai paslaugoms ir prekėms įsigyti, siekiama didinti konkurencingumą ir pasinaudoti galimybe pirkti paslaugas ir prekes mažesnėmis kainomis nei buvo pirkta iki šiol.

Siekiant mažinti išlaidas ir didinti veiklos efektyvumą šiuo metu nuosekliai peržiūrimi visi įmonės procesai,  įgyvendinama korupcijos prevencija.

Dar vienas svarbus pasiekimas – po dviejų metų derybų pagaliau pasiektas savivaldybės ir įmonės interesus atitinkantis susitarimas su „Lietuvos energija“ dėl trečiosios termofikacinės elektrinės (TE-3) perleidimo.

Nors pradžia sėkminga, artimiausiais metais laukia daug iššūkių, kuriuos reikės įveikti. Svarbu užtikrinti sąžiningą šildymo sąskaitą vilniečiams už kokybiškas AB „Vilniaus šilumos tinklai“ paslaugas, įdiegti modernias klientų aptarnavimo praktikas, užtikrinti šilumos energijos tiekimo patikimumą ir sistemos saugumą. Tarp artimiausių metų užduočių numatyta optimizuoti šilumos energijos gamybos ir veiklos sąnaudas.

Planuojant gamybos ir veiklos sąnaudų optimizavimą, svarbu įgyvendinti biokuro modernizacijos projektus, padidinti šilumos energijos gamybos iš biokuro dalį bendroje „Vilniaus šilumos tinklų“ gamyboje. Tai padės padidinti ir bendrovė pagamintos šilumos energijos konkurencingumą rinkoje. Numatyta, kad iki 2019 metų pabaigos „Vilniaus šilumos tinklų“ įgyvendinti projektai leis padidinti gamybos iš biokuro pajėgumus 200 MW. Investicijos į šiuos projektus sieks apie 60 mln. Eur. Taip pat svarbu mažinti brangiau kainuojančių gamtinių dujų dalį gamyboje jas pakeičiant kitomis alternatyviomis kuro rūšimis. 2019 metais 60 % bazinei energijos gamybai sunaudojamo kuro turėtų sudaryti biokuras, 20 % – atliekų deginimas, o dujos (20 %) būtų naudojamos sistemos rezervavimui, sisteminėms paslaugoms ir piko tenkinimui.

Paskaičiuota, kad investicijos į trasų atnaujinimą ir renovavimą 3 % sumažintų šilumos energijos nuostolius tinkle, be to, taip bus prisidedama prie Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros strategijoje numatytų tikslų įgyvendinimo. Veiklos sąnaudas optimizuoti gali padėti ir siekis centralizuoti Vilniaus miesto savivaldybės įmonių atliekamas funkcijas, įvertinti galimybes dalį jų įsigyti iš išorės, optimizuoti vidinius procesus.

Turime prisidėti prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos numatytų gairių įgyvendinimo ir „Vilniaus šilumos tinkluose“ diegti gerąsias valstybės valdomų įmonių praktikas: didinti vidinės organizacijos veiklos efektyvumą įdiegti vidinės darbuotojų kultūros pokyčius, pereiti prie tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) ir kita. Dalis šių tikslų jau virsta konkrečiais planais.

Be abejo, visų šių darbų rezultatas turi būti ne tik efektyvi ir lanksti „Vilniaus šilumos tinklų“ veikla, bet ir sąžiningos šilumos kainos gyventojams. Šildymas yra itin socialiai jautri paslauga, todėl jos kaina turi būti atidžiai apskaičiuojama. Ir tai artimiausiu metu bus svarbus iššūkis. Vilniaus miesto savivaldybė kovoja dėl kiekvieno mažesnio cento sąskaitose už šildymą vartotojams. Per pastaruosius dvejus metus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) ir Vilniaus miesto savivaldybės pastangomis šilumos kaina vilniečiams buvo sumažinta 36 procentais.

Tačiau po PVM lengvatos atšaukimo šilumos kaina vėl pakils net 12 procentų. Norint nutraukti daugelį metų taikytą lengvatinį mokesčio tarifą monopolinei paslaugai, reikia tinkamai pasiruošti. Pasiruošti kainų šuoliui ir padidėjusioms išlaidoms turi tiek vartotojai, tiek ir savivaldybė, kuriai yra deleguota funkcija užtikrinti šildymo paslaugų tiekimą ir kompensacijų išmokėjimą socialiai pažeidžiamoms grupėms. Bet kuriuo atveju, šilumos kainos mažinimas išlieka ir išliks vienu prioritetinių Vilniaus miesto savivaldybės ir jos valdomų „Vilniaus šilumos tinklų“ tikslų.