UAB „Irdaiva“, turėjusi 2020 metais pabaigti Lazdynų baseino statybas, galimai pasisavino pinigus už nepadarytus darbus, pakeitė pavadinimą į „Active Construction Management“ ir po mėnesio paskelbė bankrotą. Kyla pagrįstų abejonių ar įmonės turtas, lėšos nebuvo perkeliamos į kitą to paties akcininko įmonę – UAB „Statybų kodas“, kuri veiklą vykdo iki šiol. Dėl to kreipiausi į prokuratūrą. Tikiu, kad už tai atsakingi asmenys sulauks deramo teisėsaugos dėmesio ir atsakys už padarytą žalą sostinei.

Daugiau apie tai: http://bit.ly/2DLST8C.