Vilniaus šilumos ūkio nuomos sutartis su Prancūzijos kompanija „Veolia“ netrukus baigsis ir turtą iš UAB „Vilniaus energija“ susigrąžins AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Sostinės gyventojams dėl to mažai kas keisis, išskyrus tai, kad ūkį perėmus iš verslo, ateityje vilniečiai gali tikėtis mažesnių sąskaitų už centralizuotai tiekiamą šilumą ir karštą vandenį.

Savivaldybė reikalaus, kad „Vilniaus šilumos tinklai“ dirbtų inovatyviai ir pelningai. Vis tik, suprasdama, kokią svarią dalį vilniečių namų ūkio biudžete sudaro išlaidos šildymui, savivaldybė nesieks pelnytis gyventojų sąskaita. Mūsų tikslas – kad būtų vystomas šilumos ūkis, kad jame būtų diegiamos naujausios technologijos, o technologinio progreso ir skaidrios vadybos rezultatas būtų mažesni mokesčiai gyventojams bei aiškumas, už ką yra mokama būtent tokia kaina.

„Vilniaus šilumos tinklai“ jau parengė nuoseklų ūkio perėmimo procesų planą, kuriame numatytos konkrečios veiklos. Jei nuomininkas geranoriškai bendradarbiaus, sostinės šilumos ūkio turtas gali būti susigrąžintas iš nuomos ateinančių metų balandžio pabaigoje.

Tikimės, kad po metų neteks sužinoti apie tokią nuomoto šilumos ūkio būklę, kaip Palangoje, kur, nuomininkas buvo tai pačiai „Veolia“ priklausanti UAB „Litesko“. Šiuo metu viso išnuomoto turto likutinė vertė Palangoje yra 14 milijonų eurų mažesnė, nei buvo nuomos pradžioje.

Kokios būklės šilumos ūkis bus grąžintas Vilniui, paaiškės, kai jį įvertins techninis ekspertas. Nuomos sutartyje numatyta, kad techninio eksperto paslaugas pirks visos sutarties šalys bendru sutarimu. Tačiau kol kas nesutariama kas organizuos pirkimą.

Sugaišta daug laiko derinant viešajam pirkimui reikiamą techninę specifikaciją, vedant derybas dėl eksperto pirkimo net ir priešarbitražinėje ginčų komisijoje, tačiau sutarimas taip ir nepasiektas. Tempti ilgiau nebėra prasmės, nes techninio eksperto laukia milžiniškas darbas. Artimiausiu metu nepasiekus susitarimo, „Vilniaus šilumos tinklai“ tokio eksperto paslaugas rengiasi pirkti be nuomininko partnerystės.

Susigrąžinti šilumos ūkį iš nuomos – rimtas iššūkis ir savivaldybei, ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Faktiškai buvo išnuomotas verslas, o sutartis pasirašyta – ūkio nuomai. Todėl „Vilniaus šilumos tinklai“ veiklos procesus turi sukurti iš naujo, kadangi „Vilniaus energija“ tai laiko savo intelektine nuosavybe, nepaisant to, kad šilumos vartotojai už ją jau sumokėjo.

Šiuo metu rengiama įrengimų techninei priežiūrai ir remontui reikalingų sutarčių viešųjų pirkimų dokumentacija (tokių sutarčių bus per 200), baigiama rengtis įmonės ir darbuotojų atestavimui bei licencijų gavimui (įmonė privalės įsigyti per 200 licencijų), formuojamas personalo poreikis ir parengiamuoju etapu reikiamo personalo paieška, taip pat verslo valdymo sistemų poreikis ir šių sistemų funkcionalumo nustatymas.

Netrukus bus pradėtas rengti kainodaros modelis, šilumos suvartojimo apskaitos ir sąskaitybos sistema. Baigiantis 2015-iesiems buvo atliktas nuomos sutarties vykdymo auditas, kurio metu identifikuotos galimos nuomininko pažeidimų sritys. Šiuo metu formuojamos tolesnių teisinių veiksmų gairės.

Tai, kaip sostinės šilumos ūkis buvo išnuomotas verslui, net iki dabar kelia daug abejonių. Sieksime, kad bent jau sugrąžinamas miestui jis būtų civilizuotai. Jei šilumos ūkį perimtume be kruopštaus pasirengimo, pasitikėjimo pagrindu, neilgai trukus galime pamatyti, kad sėdime prie suskilusios geldos ir be teisės pareikšti pretenzijas.