Nelaimė, atsitikusi rugsėjo pradžioje Žirmūnų baseine, ištirta, o nukentėję vaikai ir juos gelbėjęs vyras sveiksta. Incidentas kilo, dėl techninių klaidų, montuojant chemijos dozavimo įrangą (sustojus vandens padavimo siurbliui, chloro dozavimas į sistemą nebuvo nutrauktas, dėl ko didelis kiekis chloro dujų pateko į baseino aplinką kur jau plaukiojo vaikai). Šiandien baseinas atitinka higienos taisyklių reikalavimus ir jo gali toliau veikti.

Tačiau jį reikia rekonstruoti (jis statytas 1972 metais ir niekada nerenovuotas). Tą darysime jau kitais metais.

Be to, dabartinis vadovas Vytautas Janušaitis buvo tik laikinai einantis pareigas ir dirbo puse etato. Todėl artimiausiu skelbsime nuolatinio ir pilna apimtimi dirbsiančio vadovo konkursą.