Dauguma vilniečių lig šiol su kartėliu prisimena sausį vykusią registraciją į ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Ji priminė labiau kovą dėl išlikimo, o ne teisingą ir, svarbiausia, protingai suplanuotą priėmimo tvarką.

Ko vertas vien faktas, jog buvusi miesto vadovybė registraciją pradėjo naktį iš sekmadienio į pirmadienį, prieš darbo savaitės pradžią. O juk iš ankstesnės patirties jau buvo galima pasimokyti, kad didelis besiregistruojančių antplūdis gali sukelti techninių problemų.

Svarbiausia, jog norint sutaupyti tėvų laiką ir nervus bei numatant galimas grėsmes dėl didelio interesantų antplūdžio, buvo galima paprasčiausiai atsisakyti ydingo principo „kas pirmesnis – tas gudresnis“.

 

Nuostata, jog esant vienodiems prioritetams, pirmenybė teikiama anksčiau pateikusiems prašymą, nepasiteisino ir kėlė daug bereikalingo gyventojų pasipiktinimo. Juk neteisinga, jeigu vieta darželyje negaunama ne dėl savo kaltės, bet vien dėl išorinių priežasčių – nelogiškos tvarkos ar žmonių antplūdžio nepasiruošusios atlaikyti sistemos.

Kartu su vasarą Vilniaus miesto Taryboje patvirtinta ir šią savaitę techniškai patobulinta naująja priėmimo į darželius tvarka, anksčiau galiojusių „didžiųjų lenktynių“ dėl savivaldybės darželių nebeliks.

Naujoji registracija vyks nuolat ir nesvarbu, ar vaikas bus registruojamas pirmąją dieną, ar po mėnesio, – laikas, kada buvo pateiktas prašymas, galimybei gauti vietą savivaldybės darželyje niekaip nedarys įtakos. Svarbiausi, kaip ir priklauso, bus tiktai priėmimo tvarkoje numatyti prioritetai, kaip: gyvenamosios vietos deklaravimas Vilniaus mieste, brolių/sesių turėjimas norimame darželyje ir t.t.

Prašymą bus galima pateikti iškart vaikui gimus. Vilniuje kasmet gimsta daugiau nei 7 tūkst. naujagimių ir visi jie galės būti registruojami nors ir tą pačią dieną. Atėjus laikui, kai vaikas įgis teisę lankyti darželį, jis šią vietą ir turės, o tėvams nebereikės budėti naktimis per registracijos pradžią. Paprastas ir milijonų nereikalaujantis sprendimas, bet netvarkos bus žymiai mažiau, o patys tėvai nebebus kvailinami.

Šalia kitų naujovių, naujoje priėmimo tvarkoje daugelį dalykų automatizavome. Ji tampa mažiau priklausoma nuo žmogiškųjų faktorių, todėl darželių vadovai ar savivaldybės darbuotojai niekaip negalės daryti įtakos laukiančiųjų eilei ir vietas gaus tie, kuriems jos ir priklauso pagal pirmumo kriterijus.

Be to, tėvams bus aiškiai pagrindžiami jų vietos eilėje pasikeitimai, jie matys nuasmenintą eilę. Pagaliau turėsime skaidrią ir patiems vilniečiams geriau suprantamą eilę. Taip pat tėvams nebebus būtina nešti popierinių registracijos dokumentų į savivaldybę, užteks ir elektroninės paraiškos.

Pagal naująją tvarką, gegužės 1 – 10 dienomis visos ikimokyklinio ugdymo įstaigos dar patikslins, kokios grupės (pagal amžių/kalbą/metodiką ir kt.) yra formuojamos jų pasirinktame darželyje, o tėvai, matydami, ar yra formuojama juos dominanti grupė, galės pakoreguoti savo prašymus.

Nemažai kam aktualu, koks likimas priėmus naują tvarką laukia 5,5 tūkst. šiuo metu eilėje laukiančių vaikų ir jų tėvų. Įvertinę esamą situaciją, šią eilę žadame „užšaldyti“ ir naujuosius principus taikyti tik naujiems prašymams.

Nors toks sprendimas nėra tobulas, tačiau šiuo atveju didesnė blogybė mums atrodė tai, jeigu senojoje eilėje atsirastų kardinalių pokyčių, kas pažeistų teisėtus tėvų lūkesčius. Vis dėlto, senoji eilė visiškai „išsiskirstys“ jau po kelių metų, o kai kur senųjų prašymų neliks jau pirmais naujosios tvarkos įsigaliojimo metais.

Naujos ir tobulesnės priėmimo į darželius tvarkos patvirtinimas naujajai miesto vadovybei buvo svarbus tikslas. Tam buvo sutelkti sostinės savivaldybės administracijos specialistai – teisininkai, programuotojai, švietimo skyriaus darbuotojai.

Nuo pat vasaros vyko darbinės diskusijos, kurių metu atidžiai identifikavome silpniausias senosios tvarkos vietas, diskutavome, kaip galime jas stiprinti. Sklandžiam sistemos veikimui, jos išbandymui ir įvairių situacijų modeliavimui skiriame ypatingą dėmesį, dėl ko ne veltui registracijos į darželius 2016-iesiems metams pradžia nusikėlė iki gruodžio 15 d.

Be abejo, pati viena naujoji priėmimo tvarka vietų darželiuose trūkumo neišspręs. Šiuo klausimu aktyviau dirbame kitais būdais – ieškodami galimybių steigti naujus darželius, išnaudojant savivaldybės turtą ar bendradarbiaujant su privačiu sektoriumi.

Tačiau svarbiausia, jog su nauja priėmimo į darželius tvarka sprendžiame didžiąją dalį iki tol buvusių probleminių klausimų, susijusių su eile, jos skaidrumu ir aiškumu, taip pat vietų paskirstymo logiškumu. Na, o galų gale ir svarbiausia – išvengiame bereikalingo nervų „tampymo“ vilniečiams, kurie jau užtektinai prisilenktyniavo „didžiosiose lenktynėse“ į darželius.