Prieš kelis metus televizijos kanaluose kurį laiką ypač aktyviai sukosi reklama, kurioje buvo klausiama: „Vilniečiai, ar žinote iš ko susideda šilumos kaina?“. Tuomet „Vilniaus energija“ bandė įrodyti, kad aukšta šilumos kaina yra sąlygota tik gamtinių dujų kainų ir neteisingų tuometinės Andriaus Kubiliaus Vyriausybės politikos veiksmų.

Tačiau visai neseniai paaiškėjo, kad šioje reklamoje šis tas buvo nutylėta. Daugiau nei metus trukusio Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patikrinimo metu nustatyta, kad 2012-2014 m. sostinei šilumą tiekianti bendrovė į šilumos kainą nepagrįstai įtraukė daugiau nei €24,3 mln. Tarp nepagrįstų sąnaudų yra ne tik permokėtos lėšos biokurui įsigyti, bet ir išlaidos milžiniškiems darbo užmokesčiams, golfo laukų ir teniso kortų nuomai, paramos profesionaliems sporto klubams, užsienio kelionių išlaidos ir pan.

Kitaip tariant, vilniečiai mokėjo už privataus monopolininko užgaidas gyventi prabangiai. Vykdytas tyrimas truko metus, nes bendrovė neteikė visų patikrinimui reikalingų duomenų, neleido susipažinti su dokumentais, nebendradarbiavo ir visais įmanomais būdais vilkino patikrinimą. Nepadėjo net sankcijos – komisija „Vilniaus energijai“ skyrė €600 tūkst. baudą už trukdymą vykdyti tyrimą.

Šios kainų komisijos tyrimo išvados leido Vilniaus miesto taryboje 23 proc. sumažinti šilumos kainas gyventojams jau nuo šio gruodžio. Taikant sumažintas šilumos kainas iki šio šildymo sezono pabaigos gyventojams bus grąžinta apie €6 mln. lėšų dalis, tačiau dėl likusios permokos dalies, t. y. apie €18 mln., atgavimo situacija šiai dienai yra sudėtingesnė. „Vilniaus energija“ nuo balandžio 1 d. baigs savo pasirodymą ir gražins visą išnuomotą turtą savivaldybei, todėl ir skolų mokėjimui kyla reali grėsmė. Jau dabar ruošiamos teisinės procedūros, kurios apsaugotų vilniečių interesus nuo tyčinio „Vilniaus energijos“ bankroto ar kitų gudrybių, siekiant išvengti savo prievolių.

Akivaizdu viena – ši istorija tik dar kartą patvirtino sostinės konservatorių ne kartą viešai keltus įtarimus, kad „Vilniaus energija“ visus 15 metų, kai valdė sostinės šilumos ūkį, sau buvo susikūrusi šiltnamio sąlygas. Dažnu atveju „Vilniaus energija“ rūpinosi tik savo pačios ar susijusių įmonių, o ne šilumos vartotojų interesais. Dar dažniau jiems tai padėdavo daryti korumpuoti politikai.

Dabartinė Vilniaus miesto savivaldybė ir šilumos ūkį kuruojanti TS-LKD frakcija yra aiškiai suformavusi poziciją, jog šilumos tiekimas yra socialiai jautri paslauga, kuri negali būti perduota privatiems subjektams. Pastariesiems rūpi tik pelno siekimo, o ne efektyvus ūkio valdymas ir vartotojų interesų užtikrinimas. Tuo tarpu savivaldybės turi kelti sau pagrindinį siekį – šilumos ūkis turi būti  tvarkomas ir eksploatuojamas vadovaujantis pažangiausiais vadybos principais, o  tarifai gyventojams turi būti nustatomi ekonominio efektyvumo rodiklių pagrindu. Tada ir nereikės jokių reklamų, aiškinančių iš ko susideda šilumos kaina.