Kiekvienų metų Kovo 11 d. turime progą pasidžiaugti, kad gyvename, dirbame ir kuriame laisvoje Lietuvoje. Vertinkime ir didžiuokimės šia pergale, pasiekta prieš 26 metus.

Su mūsų visų Laisve!