Lygiai prieš 25 metus parodėme, kad jokia jėga, agresija ir tankai nėra pajėgūs sustabdyti Laisvės trokštančių žmonių. Tai – įkvepianti mūsų visų pergalė, pasiekta vien tik didelės vienybės dėka.

Dėl mūsų Laisvės gynėjų drąsos šiandien džiaugiamės vis labiau modernėjančia ir sparčiai Vakarų šalis besivejančia Valstybe. Galime laisvai kurti, rinktis, netgi klysti, bet iš tų klaidų mokytis ir tobulėti. Visų šių galimybių galėjo paprasčiausiai ir nebūti, jeigu ne begalinis žmonių noras ir ryžtas, vadovaujantis principu „Geriau žūti stovint negu gyventi atsiklaupus“.

Sausio 13-oji vienija visas mūsų kartas. Tokios akcijos kaip „Neužmirštuolė“ – aiškiausias ženklas, jog šios dienos reikšmę gerai supranta ir jauniausi Lietuvos piliečiai, o šios dienos reikšmė niekuomet nebus pamiršta. Džiaukimės iškovota Laisve ir visuomet būkime tokie vieningi, kaip 1991-ųjų sausį.