Tegyvuoja laisvė, tegyvuoja Baltarusija!

Tegyvuoja laisvė, tegyvuoja Baltarusija!

Prieš 31 metus mūsų tėvai ir seneliai susikibę rankomis su savo broliais ir sesėm iš Latvijos bei Estijos parodė pasauliui, jog norime būti laisvi. Oriai ir taikiai siekėme išsikovoti savo teises, ką pagaliau ir pavyko padaryti 1990 m. Ta rugpjūčio 23-oji tapo bene...