Tegyvuoja laisvė, tegyvuoja Baltarusija!

Tegyvuoja laisvė, tegyvuoja Baltarusija!

Prieš 31 metus mūsų tėvai ir seneliai susikibę rankomis su savo broliais ir sesėm iš Latvijos bei Estijos parodė pasauliui, jog norime būti laisvi. Oriai ir taikiai siekėme išsikovoti savo teises, ką pagaliau ir pavyko padaryti 1990 m. Ta rugpjūčio 23-oji tapo bene...
Su Kovo 11-ąja!

Su Kovo 11-ąja!

Kiekvienų metų Kovo 11 d. turime progą pasidžiaugti, kad gyvename, dirbame ir kuriame laisvoje Lietuvoje. Vertinkime ir didžiuokimės šia pergale, pasiekta prieš 26 metus. Su mūsų visų Laisve!
Su Laisvės gynėjų diena

Su Laisvės gynėjų diena

Lygiai prieš 25 metus parodėme, kad jokia jėga, agresija ir tankai nėra pajėgūs sustabdyti Laisvės trokštančių žmonių. Tai – įkvepianti mūsų visų pergalė, pasiekta vien tik didelės vienybės dėka. ‪ Dėl mūsų Laisvės gynėjų drąsos šiandien džiaugiamės vis labiau...