TS-LKD politologų dažnai yra įvardijama, kaip į aukštesnio išsilavinimo ir pajamų rinkėją orientuota partija, aiškiai skelbianti apie sovietmečio žalą visuomenei. Didesnė dalis tokiai pozicijai prijaučiančių rinkėjų yra didžiuosiuose miestuose, todėl ateities TS-LKD pergalės yra itin glaudžiai susijusios su miesto rinkėjo pritraukimu ir išlaikymu. Ypatinga svarba čia tenka Sostinei, kur konservatyvus elektoratas yra pakankamai gausus, todėl suteikiantis didelį svorį tiek parlamentiniu, tiek savivaldybių lygmeniu.

Tapdamas TS-LKD Vilniaus miesto skyrių sueigos pirmininku, iškėliau tikslą – laimėti Vilnių. Tiksliau, kartu su bendražygiais partiečiais palenkti Vilniaus rinkėjų simpatijas į TS-LKD pusę. Ir tai yra tikrai įmanoma.

2016 m. rinkimų į Seimą pirmame etape mūsų partiją rinkosi beveik 75 tūkstančiai vilniečių. Tai buvo istorinis rezultatas, kurio laukti teko daugiau nei du dešimtmečius.

Deja, bet savivaldos lygmeniu negalime tuo pasigirti – metais ankščiau vykusiuose savivaldos rinkimuose TS-LKD rinkiminiais pažadais patikėjo tik nepilni 33 tūkst. rinkėjų. Pastarasis rezultatas buvo vertas 8 vietų Vilniaus miesto savivaldybės taryboje. Lyginimo teisingumo dėlei, reikia priminti, kad abiejuose rinkimuose balsavo beveik vienodas kiekis rinkėjų. Reziumuojant, tampa aišku, kad ir savivaldybių rinkimuose Vilniuje galime pasiekti daugiau nei dvigubai geresnių rezultatų.

Vilnių laimėsime, jei turėsime tvirtą komandą ir stiprų lyderį; aiškią Vilniaus viziją, kaip mūsų sostinę paversti išskirtiniu miestu Europoje. Todėl mūsų tikslas yra pasiekti, kad į sekančius savivaldybių rinkimus ateitų tiek pat mūsų rinkėjų, kiek prie balsavimo urnų atėjo per 2016-ųjų Seimo rinkimus.

Pagrindinis tikslas – aiškus, bet kartu su juo siūlau ir kelis veiklos frontus mūsų bendruomenės vidaus gyvenimui.

TS-LKD Vilniaus sueiga privalo tapti tarpininku TS-LKD deleguotų Seimo, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir Vilniaus partijos skyrių narių santykiuose. Kartu su savo pavaduotojų komanda sieksiu rasti balansą ir išnaudoti mūsų partiečių stipriąsias puses, norint per du ateinančius metus mobilizuoti jėgas naujam politinių rinkimų sezonui.

Per ketvirtį amžiaus daug brandos ir tradicijų savyje sukaupusi sueiga išlaikys savo patraukliąsias ir narių pamėgtas kryptis – toliau bus organizuojamos kasmetinės šventės ir veiklos, bet greta to bus siekiama ir gausinti partiečių ratą. TS-LKD bendruomenės Vilniuje didinimas vyks įvairiapusiškai įtraukiant skirtingo amžiaus ir pomėgių žmones. Tam būtina tinkama komunikacija, kuriai bus skiriamas papildomas dėmesys, idant žinios apie renginius narių ir interesantų nepasiektų paskutinėmis minutėmis.

Taip pat į sueigos gyvenimą sieksime grąžinti kiek pamirštą politiškumo dėmenį. Todėl dažniau kalbėsime ir diskutuosime apie politiką iš naujų perspektyvų, aptarsime aktualijas ir kartu ieškosime naujų idėjų. Dar daugiau, pačios sueigos darbotvarkėje turėtų atsirasti daugiau vietos politiniams formatams ir veikloms.

Galų gale įsiklausysime į naujus partijos pirmininko Gabrieliaus Landsbergio iškeltus uždavinius. Atviresne bendruomene tampančios TS-LKD planuose bus ir atviri pirminiai kandidato į merus rinkimai. Tokia atvirų rinkimų sistema į politinę veiklą galėtų pakviesti eilę vizionierių, kurie tiek būdami, tiek nebūdami partijos nariais, debatuotų, kurio politiniai lūkesčiai ir pažadai yra ne tik didžiausi, bet ir realiai įgyvendinami.

Akivaizdu, kad dabartinė darbotvarkė bandys rasti aukso vidurį tarp tradicijų ir modernumo. Juk šis aspektas visada ir buvo varomoji konservatizmo jėga sėkmingose Vakarų visuomenės – pastanga teisingai identifikuoti problemas bei viską tobulinti apmąstant iš lėto ir kryptingai.

Tam, kad šios ateities gairės taptų realybe, laukiu Jūsų palaikymo, pasiūlymų bei tikiuosi mūsų visų bendradarbiavimo.