Turime pirmuosius nuotekų mėginių su plastiko atliekomis tyrimų rezultatus.

Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC) ištyrė mėginius, paimtus sausio 20 d. iš šulinių Sandėlių gatvėje. Šie mėginiai (du, iš šalia esančių šulinių) buvo palyginti su nuotekų mėginiu iš Neries, paimtu ties Vilniaus vandenų nuotekų valyklos išleistuvu.

FTMC išvadose nustatyta, kad mėginiuose rasta permatomos spalvos plastiko fragmentų, galimai atsiradusių iš degraduojančių maišelių. Tuo tarpu Vilniaus vandenų mėginyje taip pat rasta polietileno (permatomi fragmentai). Kaip žinia, iš polietileno gaminami pirkinių maišeliai.

Visuose trijuose mėginiuose rasti juodos ir baltos spalvos fragmentai, pasižymintys pluoštine struktūra. Šios dalelės yra plėštiniais kraštais (dėl tempimo, užsikabinimo). Taip pat sutampa raudonos ir žalios spalvos fragmentai. Šios dalelės yra iš polipropileno. Jis naudojamas judančiose ir besilankstančiose detalėse.

Taigi visuose mėginiuose rasta plastiko, t.y. polietileno, polipropileno fragmentai, kurie tarpusavyje sutampa.

Palyginus visus tris mėginius, galėtų būti daroma išvada, kad Vilniaus vandenų nuotekų valyklos mėginyje aptikta daugiau plastiko elementų. Tai galėtų reikšti, kad į nuotekų valyklą plastikas pateko ne iš vieno šaltinio.

Visus tyrimų rezultatus perduosim prokuratūrai ir aplinkosaugai, išvadų ir faktų konstatavimui.

Taip pat vis dar laukiame mėginių, kuriuos paėmėme iš Neries, iš šulinio Liepsnos g. ir kitų tyrimų rezultatų. Kai tik bus informacijos, ja pasidalinsiu.