Siekdama veiklos skaidrumo ir efektyvumo, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (VŠT) parengė naują bendrovės „Kovos su korupcija politiką“. Joje VŠT išskyrė septynias prioritetinės sritis, kurioms teiks ypatingą dėmesį. Remdamasi šiuo dokumentu bendrovė vykdys kompleksinių priemonių ir veiksmų planą, taip įgyvendindama korupcijos prevenciją ir kurdama skaidrios įmonės kultūrą.

Pasak VŠT generalinio direktoriaus Manto Buroko, nuo pirmųjų veiklos dienų įmonėje yra pašalinamos bet kokios korupcijos prielaidos, siekiama sukurti veiksmingą kovos su korupcija sistemą. Naujai parengta ir darbuotojams pristatyta „Kovos su korupcija politika“ nustato gaires bei veiksmus, kuriuos įgyvendins bendrovės vadovybė, siekdama sukurti skaidrią ir efektyviai dirbančią įmonę.

„Antikorupcinės programos parengimas atspindi pagrindinį mūsų tikslą – užtikrinti stabiliai ir efektyviai veikiantį miesto šilumos ūkį. To neįmanoma pasiekti be skaidrios ir atviros bendrovės veiklos, aiškių taisyklių, nepakantumo korupcijai bendrovės viduje ir atskaitingumo visuomenei. „Kovos su korupcija politika“ – dar vienas žingsnis, kuriuo rodome tvirtą pasiryžimą kurti vakarietiškus standartus atitinkančią įmonę“,  –  sako Mantas Burokas.

VŠT „Kovos su korupcija politikoje“ yra išskirtos 7 prioritetinės sritys, keliančios daugiausia rizikų. Probleminėmis sritimis laikomi viešieji pirkimai, privačių interesų derinimas, giminių ir draugų protegavimas bei kitos sritys, joms skiriama daugiausia dėmesio.

VŠT jau peržiūrėjo ir pakoregavo įmonės struktūrą, siekdama išgryninti vykdomų funkcijų ir darbuotojų pavaldumo skaidrumą. Šiuo metu rengiamos vidaus tvarkos ir taisyklės, susijusios su įdarbinimu, dovanų ir kitų naudų gavimo reglamentavimu, interesų deklaravimo sistema, planuojami specialūs mokymai darbuotojams ir kitos priemonės.

Bendrovės antikorupcinės priemonės taikomos visiems VŠT darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems tarpininkams. VŠT įsipareigoja ne tik įdiegti rizikos valdymo priemones įmonėje, bet ir viešinti nustatytus korupcijos ar sukčiavimo atvejus. Apie rangovų ar trečiųjų asmenų daromą spaudimą bendrovės darbuotojams skatinant juos nusižengti teisės aktams ir vidinėms bendrovėms instrukcijoms bus informuotos teisėsaugos įstaigos.

VŠT „Kovos su korupcija politika“ paskelbta bendrovės tinklalapyje, kuriame yra sukurta pranešimų forma apie pastebėtus ar žinomus korupcijos atvejus bendrovėje – Praneškite apie korupciją!