Siekdami pagelbėti vilniečiams, kurie nori efektyviau tvarkytis savo gyvenamąją aplinką, sostinės savivaldybėje išplėtėme konsultacijas ir pradėjome teikti finansinę paramą – kompensuojame naujų bendrijų registravimo išlaidas, kurios siekia apie 200 eurų. Taip Vilniaus daugiabučių namų gyventojai skatinami tapti tikrais savo namo šeimininkais.

Įkūrus daugiabučio namo bendriją, gyventojai patys tampa atsakingi už savo namo priežiūrą, o iškilusias problemas racionaliau sprendžia kartu su savo kaimynais. Daugeliu atvejų gyventojai sutaupo, nes patys pasirenka paslaugas namui teikiančias įmones. Juk niekas, kaip tik patys žmonės, geriau nepasirūpins savo gyvenamąja aplinka. Labai skatiname tokį žmonių savarankiškumą, todėl pasirūpinome, kad vilniečiams bendrijas įsteigti būtų kuo paprasčiau ir tai gyventojams nekainuotų.

Šalia to sostinės savivaldybė pasirūpino, kad vilniečiams būtų teikiamos nemokamos konsultacijos, susijusios su bendrijų steigimu. Žmonėms dažnai trūksta laiko ir nėra lengva įsigilinti į teisės aktų reikalavimus, ir tai stabdo jų iniciatyvas, o kartais dėl smulkių procedūrų pažeidimų nėra patvirtinami bendrijos steigimo dokumentai. Be to, savivaldybės gaunami vilniečių klausimai ir prašymai patvirtina, kad ir konsultacinė, ir finansinė pagalba jiems labai reikalinga.

Per metus Vilniuje įregistruojama apie 50 naujų daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų. Šiuo metu mieste jų įkurta apie 1350 – kas penktame Vilniaus daugiabutyje.

Teikti konsultacijas steigiant ir įsteigus bendrijas viešojo konkurso būdu savivaldybė atrinko IĮ „Ego sum“. Vilniečiai nemokamai konsultuojami pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 15.00 iki 18.00 val. ir penktadieniais nuo 13.00 iki 15.00 val. įmonės biure A. P. Kavoliuko g. 4 Vilniuje, telefonu 8 686 30484, el. paštu apiebendrija@gmail.com. Daugiau informacijos – interneto svetainėje www.bendrijukonsultavimas.lt.