AB „Vilniaus šilumos tinklai“, kartu su Vilniaus miesto savivaldybe, pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) nutarimo pritarti UAB „Vilniaus energija“ investicijoms į šilumos apskaitos prietaisų rodmenų nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemos įrengimą, o tai reiškia – įtraukti jas į šilumos tarifą. Jei šis VKEKK nutarimas nebūtų panaikintas, sostinės šilumos vartotojams kiekviena kilovatvalandė vidutiniškai pabrangtų 0,031 cento.

VKEKK Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus specialistai atliko minėtos investicijos vertinimą ir rekomendavo šilumos apskaitos prietaisų rodmenų nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemos išlaidų netraukti į šilumos mokesčio tarifą. Tačiau VKEKK specialistų išvadų nepaisė ir 2015 m. gruodžio 17 d. posėdyje pritarė šioms investicijoms.

„Minėtų investicijų suderinimas su VKEKK nepagrįstai didintų šilumos kainas vartotojams. Manome, kad šios UAB „Vilniaus energija“ investicijos neatitinka nustatytų derinimo kriterijų ir VKEKK neturėjo jų derinti, – sako AB „Vilniaus šilumos tinklai“ direktorius Mantas Burokas. – Tikimės, kad teismas įsigilins į mūsų pateiktus argumentus ir vartotojai neturės mokėti už neatsiperkančias ir iš esmės nebūtinas apskaitos prietaisų nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemas“.

Teismui pateiktame skunde nurodoma, kad VKEKK priimtame nutarime buvo subjektyviai įvertinti turimi duomenys ir nepateiktas teisės aktus atitinkantis sprendimo pagrindimas, o tai pažeidžia Energetikos įstatymo nuostatas. Be to, minėtos investicijos neatitinka Investicijų apraše numatytų vertinimo kriterijų; teisės aktai nenustato privalomo minėtos sistemos įrengimo; ribojama galimybė užtikrinti, kad šiluma vartotojams būtų tiekiama mažiausiomis sąnaudomis.

Tai jau ne pirmas UAB „Vilniaus energija“ bandymas į šilumos tarifą įtraukti šilumos punktuose sumontuotų „Rubisafe“ šilumos apskaitos rodmenų nuotolinio duomenų nuskaitymo prietaisų vertę – 4,5 mln. eurų. Teikimas derinti šias investicijas VKEKK jau buvo svarstytas 2013 ir 2014 metais, tačiau tuomet jis buvo atmestas.

Beje, tokiai UAB “Vilniaus energija” investicijai pritarti (arba ne) turėjo ir šilumos ūkio nuomininkas AB “Vilniaus šilumos tinklai”, kurios anuometinė vadovybė tai ir padarė nesigilindama į pridėtinę vertę įmonei ar naudą šilumos vartotojams.