Vyriausybė per vienerius metus žengė jau antrą, savivaldos energetiniam sektoriui nepalankų žingsnį. Vakar priimtas Vyriausybės nutarimas, leidžiantis pradėti rengti naujos, atliekomis ir biokuru kūrenamos Vilniaus kogeneracinės elektrinės detalųjį planą, reikalingą valstybės įmonės „Lietuvos energijos“ idėjoms realizuoti, tačiau ignoruojant sostinės šilumos ūkio šeimininko – savivaldybės interesus.

Vyriausybė savivaldybės leidimo detaliajam planui rengti paprašė prieš pusmetį, tuo tarpu Vilniaus miesto savivaldybė, siūlydama įvairias Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės (TE-3) panaudojimo galimybes, racionalaus sprendimo iš Energetikos ministerijos laukia jau beveik metus. Deja, ir vėl pademonstruota Vyriausybės galia prieš savivaldą: Vyriausybės siekiai įgyvendinti, savivaldybės – paminti.

Vieną efektyviausiai veikiančią kogeneraciją – deginančią dujas, užsimota keisti kita – deginančia šiukšles ir biokurą. Iš pradžių panaikinamas visuomenės interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) mokestis termofikacinėms elektrinėms, o po to, pritaikius išimtį, uždegama žalia šviesa AB „Lietuvos energija“ kogeneraciniam projektui, tuo pat metu myriop pasmerkiant vos pusę eksploatuoti tinkamo laiko tarnavusią TE-3.

Žvelgiant iš šios dienos retrospektyvos, atrodo, kad  Energetikos ministerija ir nekėlė sau tikslo į sostinės energetikos ūkį pažvelgti racionalaus valstybės šeimininko akimis. Nebuvo įsiklausoma į Vilniaus miesto savivaldybės kvietimą aptarti racionalius pasiūlymus ir susiklosčiusiai situacijai surasti geriausią sprendimą. Taip Vyriausybė vienus projektus, dar ne taip seniai laikytus valstybės pasididžiavimu (eksploatuojant TE-3), pasmerkia žlugti, tuo pat metu atlaisvindama kelią kitiems projektams įgyvendinti.